houthalenhelchterenmorgen

ZUURSTOF VOOR DE TOEKOMST

Groen- en klimaatbeleid in een gezellige gemeente

82 %. Dat is de totale oppervlakte groen gebied in Houthalen-Helchteren. Onze gemeente bezit pareltjes van natuurgebieden. Maar natuur is meer dan de natuurgebieden. Ook de woonkernen van de gemeente willen we groener maken zodat ze een geheel vormen met de natuur. 

Waarom is de natuur zo belangrijk voor onze gemeente?

Meer groen betekent meer zuurstof. Als er iets is wat de coronacrisis ons geleerd heeft, is dat mensen nood hebben aan de natuur. Een wandeling of fietstocht in de natuur kan wonderen doen voor de fysieke en mentale gezondheid. Omdat welzijn hoog op de agenda van Houthalen-Helchteren staat, is investeren in natuur dan ook een logische keuze. We maken binnenkort een beleidskader waardoor inwoners zelf kunnen deelnemen aan de vergroening van hun buurt.  

Wat zijn de onderdelen van het groenbeleid?

De opwarming van de aarde is een van de grootste problemen waar we voor staan. Een goed klimaatbeleid is dan ook belangrijk. De aanplanting van nieuwe bossen en het onderhoud van bestaande bossen helpt daarbij. Meer natuur betekent ook meer biodiversiteit. Verder kunnen we Houthalen-Helchteren op toeristisch gebied op de kaart zetten. 

ZuurstfVoorDeToekomst_Kolenspoor_Pomphuis_Houthalen-Helchteren

Kolenspoor: fietsverbinding tussen Pomphuis en schachtbokken

In het vorige hoofdstuk hadden we het over de schachtbokken en het drukkerijgebouw. Erfgoed is belangrijk en het Kolenspoor is daar onderdeel van. Tussen het Pomphuis aan de Laambroekvijvers ten westen van Centrum-Zuid en de schachtbokken op het Mijnwerkersplein loopt het Kolenspoor door mooie stukjes natuur. Het Pomphuis zelf willen we omvormen tot een belevingsvolle plaats in samenwerking met Limburg Sterk Merk (LSM). Dankzij de nieuwe fietsontsluiting op Centrum-Zuid zal een belevingspad ervoor zorgen dat jong en oud samen plezier kunnen beleven tijdens het fietsen en wandelen. Het nieuwe pad wordt aangelegd in september en is een van de uitvoeringswinsten van de Noord-Zuid. Het fietspad zorgt er verder voor dat mensen die werken op Centrum-Zuid hun job nog beter kunnen bereiken. 

ZuurstofVoorDeToekomst_De Plas_Houthalen-Helchteren

Toeristische Poort De Plas

Kelchterhoef maakt deel uit van het overkoepelende gebied De Wijers. Ze noemen De Wijers ook wel eens het ‘land van 1001 vijvers’. En welke vijver is de bekendste in Houthalen-Helchteren? De Plas. Daarom is De Plas geselecteerd als toegangspoort van de Wijers. Om De Plas meer uitstraling te geven binnen en buiten Limburg investeren we in een nieuw poortgebouw. Daarnaast wordt het landschap van de Plas heringericht samen met RLLK, ANB en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De ambitie is om van De Plas een bruisende plaats te maken waar zeker tijdens de zomermaanden altijd wel iets te doen is.  

Wild- en wandelpark Molenheide

Europa vindt het Wild- en wandelpark Molenheide heel waardevol omdat onder de dennenbomen eeuwenoude zandbergen liggen. Deze landduinen willen we naar boven halen. Daarom worden op bepaalde plaatsen dennenbomen gekapt. Dat klinkt niet goed, maar in het zand leven duizenden diertjes die makkelijker kunnen overleven dankzij de ingrepen. We herstellen ook de heide in het park. Dat doen we in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK). Het park is ook een ideaal plekje voor een dagje uit met familie. Ter hoogte van de boskantine komt er een speel-en belevingsduin voor kinderen.  

ZuurstofVoorDeToekomst_Landschapspark_Pastorij_Houthalen-Helchteren

Landschapspark De Pastorij

Een groene long in het centrum van Houthalen. Dat is het doel met het park aan de pastorij. Momenteel is het een klein stukje groen dat aan het pastorijgebouw tussen de dorpskern van Houthalen en het Mijnpark ligt. Maar we willen dat uitbreiden. De jeugdlokalen en de kapelanij zijn om die reden al afgebroken. Ook het Parochiaal Cultureel Centrum gaat na het nieuwbouwproject in de Guldensporenlaan verdwijnen. Het pastorijgebouw blijft staan. Op die manier krijgt het gebouw een functie als historisch monument in een groene, rustgevende omgeving.  

ZuurstofVoorDeToekomst_Klimaat(2)_Houthalen-Helchteren

Klimaatplan

Als gemeente is het moeilijk om alleen de strijd tegen klimaatopwarming aan te gaan. Daarom heeft Houthalen-Helchteren het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) van de Vlaamse overheid ondertekend. Het doel is de hoeveelheid CO2 die in onze lucht terecht komt te beperken. Onze gemeente levert een bijdrage door onder meer in te zetten op elektrische auto’s en fietsen om verplaatsingen te maken. Maar de gevolgen van klimaatopwarming voelen we vandaag al. Als gemeente moeten we ons aanpassen. We willen bijvoorbeeld meer bomen planten in de dorpskernen om tijdens de zomer voor schaduw en verkoeling te zorgen. Daarnaast zoeken we oplossingen om minder last van overstromingen te hebben. 

ZuurstofVoorDeToekomst_BlueDeal_Houthalen-Helchteren

Blue Deal

In 2020 kwam de Vlaamse regering met een plan om de strijd tegen droogte en waterschaarste aan te pakken. Een deel van dat plan bestaat uit de creatie van natte natuur waar water en CO2 opgeslagen worden. Houthalen-Helchteren zet de schouders mee onder het project en stelde voor om de Laambeekvallei in Kelchterhoef voor een stuk opnieuw om te vormen naar natte natuur. Het gebied werkt als een spons. Het houdt enorme hoeveelheden water en CO2 vast. Dat draagt bij aan een hoger grondwaterpeil en het helpt om onze klimaatdoelstellingen te bereiken.  


ZuurstofVoorDeToekomst_CO2_bos_Houthalen-Helchteren

CO2-bossen

In 1999 werd het eerste CO2-bos van Limburg aangeplant in Houthalen-Oost. Het Luciebos telt meer dan 14 hectare inheemse boomsoorten. Meer dan 20 jaar later is het een waardevol natuurgebied met hoge ecologische waarde. Het bos kwam er op initiatief van Limburg.net, in samenwerking met BOS+ en Houthalen-Helchteren. Intussen telt onze gemeente ook een tweede CO2-bos, in Lillo. Het Hortelbos opende feestelijk in 2019. Het bos is 15 hectare groot. Intussen blijven we bekijken welke opties er zijn om bossen bij te planten. Het mooiste voorbeeld daarvan is het Heldenbos, als eerbetoon voor de helden van de coronacrisis. 

ZuurstofVoorDeToekomst_Groenonderhoud_Houthalen-Helchteren

Groenbeheer en sociale tewerkstelling

In de nabije toekomst willen we ons nog meer profileren als groene én sociale gemeente. Die 2 zaken gaan hand in hand wanneer het over groenbeheer gaat. Groenonderhoud in onze gemeente omvat onder andere onderhoud van de publieke ruimte, rond sociale woningen en sporthallen. Daarnaast zorgen we er ook voor dat er zo weinig mogelijk zwerfvuil is. Tot 2025 staat Bewel vzw in voor deze aspecten van het groenbeheer in Houthalen-Helchteren. Bewel is een sociale organisatie die werk biedt aan mensen die moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt vinden. De mensen van Bewel houden onze mooie gemeente piekfijn in orde terwijl ze hun eigen talenten kunnen ontplooien.