houthalenhelchterenmorgen

MET EEN GERUST HART

Veiligheid in een groeiende gemeente

Iedereen moet zich veilig voelen in Houthalen-Helchteren. Dat is de taak van het gemeentebestuur, maar dat kunnen we niet alleen. Onze gemeente werkt zowel met de politie, andere organisaties als met jou samen om de veiligheid te verhogen. Op die manier kan iedereen met een gerust hart leven in Houthalen-Helchteren.  

Wat betekent veiligheid in Houthalen-Helchteren?

Jezelf veilig voelen is een belangrijk deel van jezelf goed voelen. Daarom nemen we maatregelen die criminaliteit en overlast beperken. Het uitgangspunt: jij en jouw familie moeten veilig door de straten van onze gemeente kunnen bewegen. Daar hoort natuurlijk ook verkeersveiligheid bij, iets waar bijvoorbeeld de Noord-Zuid aan zal bijdragen. Maar daar stopt veiligheid niet. 

Hoe draag ik zelf bij aan een veilige gemeente?

Soms lijkt het misschien alsof jij niet veel impact heb op de veiligheid van jezelf en jouw omgeving. Maar dat klopt niet. Sociale veiligheid is in een respectvolle samenleving ook van groot belang. Daar kan iedereen een bijdrage aan leveren. Daarnaast zorgt de onderlinge communicatie in straten en buurten ervoor dat er snel gereageerd wordt op onveilige situaties. Op die manier is de wisselwerking tussen inwoners, politie en gemeentebestuur compleet. 

Virtueel loket

Sinds 2020 vind je in het NAC het virtueel politieloket terug. Dit is een wereldprimeur. Je kan een aangifte doen bij een agent van politiezone CARMA. Deze agent verschijnt op een scherm. Maar dankzij de technologie voelt het gesprek persoonlijk en natuurlijk aan. Voor Houthalen-Helchteren betekent dit dat onze wijkagenten vaker in de wijken aanwezig kunnen zijn. In de toekomst bekijken we of de openingsuren van het virtueel loket kunnen worden uitgebreid. Het virtueel loket biedt in ieder geval een zicht op hoe we in samenwerking met CARMA op innovatieve manieren inzetten op veiligheid.

Camera’s in Houthalen-Helchteren

In onze gemeente gebruiken we camera’s voor verschillende doelen. Zoals preventie van overlast en zwerfvuil en de handhaving van de openbare orde. We maken daarbij gebruik van vaste camera’s aan onze gebouwen en 14 verplaatsbare camera’s. Aan de Plas hangen telcamera’s om het aantal bezoekers onder controle te houden. Camera’s mogen natuurlijk niet ten koste gaan van de privacy. Daarom houden we rekening met de bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We plaatsen bordjes bij zones waar camera’s instaan voor de beveiliging, zodat iedereen gewaarschuwd is dat er gefilmd wordt.

GAS-boete

Op basis van de beelden die de camera’s maken kunnen er vaststellingen worden gedaan. Dat kan ook door een politieagent op straat. Als dat het geval is, worden de beelden van de overtreding aan politie CARMA bezorgd. De GAS-dienst van de stad Genk stelt dan een GAS-boete op. GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Mensen ervaren deze GAS-boetes niet altijd als een fijne maatregel. Toch zijn ze nodig voor veiligheid in onze gemeente. Dankzij de GAS-boetes kunnen we kleine overtredingen bestraffen die voor ergernis zorgen en zo voor onveilige situaties kunnen zorgen. Een overtreding op het overlastreglement levert niet altijd een geldboete op. Ook gemeenschapsdienst kan een mogelijke sanctie zijn.

Fietsstraten

Houthalen-Helchteren wil een aantrekkelijke fietsgemeente worden. De heraanleg van de fietspaden naast de Grote Baan is een stap in de goede richting. Ook de fietsstraten maken van Houthalen-Helchteren een veilige haven voor fietsers. Meerdere straten werden de voorbije jaren omgevormd tot fietsstraat. Dat is het geval in de Binnenvaartstraat, Dorpsstraat, Vredelaan en Rafnusstraat. In deze straten komen fietsers op de eerste plaats. Dat betekent concreet dat auto’s en bromfietsers geen fietsers mogen voorbij steken. Er geldt ook steeds een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur voor alle verkeer.

Straathoekwerk

Onze straathoekwerkers zijn onder andere actief in De Standaard, Houthalen-Oost, Meulenberg en Berkenveld. Jongeren kunnen problemen bespreken met de straathoekwerkers of gewoon een babbeltje slaan. Straathoekwerkers helpen jongeren daarnaast om organisaties zoals de VDAB en het OCMW te bereiken. Op die manier draagt straathoekwerk bij aan veiligheid. Enerzijds door te helpen zorgen dat jongeren geen overlast bezorgen. Anderzijds, en dat is het belangrijkste, versterken de straathoekwerkers de sociale veiligheid van de jongeren. Dankzij vertrouwelijke gesprekken met de straathoekwerkers, voelen jongeren zich veilig. Dat is het doel dat we willen bereiken.

Cel Overlastpreventie

Overlast kan de levenskwaliteit van mensen aantasten. Dat willen we uiteraard vermijden. De meeste gevallen van overlast zijn van korte duur en verdwijnen zonder bemiddeling. Soms ontstaan er langdurige overlastsituaties die veroorzaakt worden door factoren zoals drank- en drugsmisbruik. Dan is de tussenkomst van politie of andere diensten nodig. Daarom werd in 2013 de Cel Overlastpreventie (COP) opgericht. De COP is een orgaan binnen het gemeentebestuur die bestaat uit sleutelmedewerkers binnen de wijkwerking en politie. Ze komen sowieso 4 keer per jaar samen om overlastsituaties aan te pakken. Als het nodig is, vergaderen ze nog vaker. Op die manier zijn we er snel bij als er nieuwe overlastsituaties ontstaan. Nu en in de toekomst.

Whatsapp-buurtpreventie

Je kunt zelf ook het veiligheidsgevoel van jezelf en jouw geliefden vergroten. Een van de instrumenten daarvoor is de Whatsapp-buurtpreventie. Om deel uit te maken van zo een Whatsapp-buurtgroep, moet je online registreren. Een coördinator uit de buurt beheert de groep. Als jij iets verdachts opmerkt, reageer je volgens het SAAR-principe:

  • S: Signaleer wanneer je iets verdachts opmerkt
  • A: Alarmeer de politie via 101.
  • A: App van Whatsapp gebruiken om buurt te verwittigen.
  • R: Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan of lichten aan te doen.

Jij en jouw buurt blijven op de hoogte van mogelijke dreigingen waardoor het algemene veiligheidsniveau omhoog gaat. De Whatsapp-buurtpreventie zorgt voor de ultieme samenwerking tussen bewoners van Houthalen-Helchteren, het gemeentebestuur en de politie.