houthalenhelchterenmorgen

SAMEN LEVEN

Het sociale gezicht van Houthalen-Helchteren

Elke inwoner telt. Om alle inwoners van onze gemeente te bereiken, staan er een aantal projecten klaar die ervoor zorgen dat iedereen in Houthalen-Helchteren op een fijne manier kan leven en beleven. Welzijn en ontspanning staan daarbij centraal.  

Welke uitdagingen zijn er?

Voor het gemeentebestuur is het van groot belang dat iedere inwoner goede levensomstandigheden heeft en daarnaast ook genoeg mogelijkheden heeft om vrije tijd in te vullen. De periode waarin we leven maakt dat niet gemakkelijk. De coronacrisis heeft onze manier van leven twee jaar lang uitgedaagd. De oorlog in Oekraïne en stijgende prijzen zorgen er bovendien voor dat het leven een pak duurder wordt. Vele mensen vragen zich luidop af: “Hoe moeten wij alles blijven betalen?”  

Waar besteden we aandacht aan?

Gelukkig biedt Houthalen-Helchteren voldoende mogelijkheden om betaalbaar te leven en te beleven. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan jongeren, zorg, vrije tijd en andere sociale projecten. In de toekomst willen we dat nog duidelijker maken met projecten die gericht zijn op verschillende doelgroepen.  

Jeugd in Houthalen-Helchteren

Jeugdhuizen helpen bij de ontwikkeling van jongeren. In Helchteren en Houthalen hebben we met De Zool en Get Wood City twee goed draaiende jeugdhuizen. We denken na over de verschillende functies van een jeugdhuis. We bekijken een samenwerking met Arktos, een organisatie die kwetsbare jongeren begeleidt, om in het jeugdhuis van Houthalen jeugdwelzijnswerk aan te bieden. Het jeugdcentrum Mine 35 in Houthalen-Oost vervult momenteel al meerdere functies. Jongeren kunnen er praten met jongerenwerkers of gezellig iets drinken. Er is een mooi evenwicht tussen plezier en hulpverlening. In Meulenberg denken we na over een nieuw jeugdhuis in het kader van Groene Long Meulenberg.  

Houthalen-Helchteren investeert verder in alle deelkernen in jeugdverenigingen en jeugdbewegingen. Voldoende middelen en verzorgde lokalen zijn prioritair. Zo willen we de KSA-lokalen in de Hortelstraat in Lillo renoveren en het dak van het Chirolokaal in Helchteren vernieuwen. In Meulenberg opende onlangs een nieuw gebouw voor de plaatselijke jeugdbeweging. Jongeren moeten ook in de buitenlucht terecht kunnen om zichzelf uit te leven. We denken na over sport- en spelruimte voor jongeren en kinderen.  

Zorg in Houthalen-Helchteren: Zorgcampus

Iedereen verdient het om haar/zijn oude dag kwaliteitsvol te beleven. Een belangrijk project in dat opzicht is de Zorgcampus in Houthalen-Oost. Op termijn komt daar rond het Lindeplein een woonzorgcentrum met 47 bedden en een 20-tal assistentiewoningen. Het unieke aan de Zorgcampus is de wisselwerking met de buurt. Naast het woonzorgcentrum zal er op termijn een ontmoetingscentrum en dienstencentrum komen. De bewoners van de Zorgcampus nemen op die manier deel aan leuke activiteiten. Met basisschool De Griffel die vlakbij ligt is ook het contact tussen jong en oud verzekerd. Op die manier kunnen generaties veel van elkaar leren. Daarnaast worden alle bejaardenwoningen aan het Vinkenhof vernieuwd en uitgebreid. 

Nieuwbouw basisschool ’t Centrum en gemeenschapszalen

De gemeentelijke bassischool ’t Centrum in de Guldensporenlaan kampt al enkele jaren met plaatsgebrek. Het Parochiaal Cultureel Centrum (PCC) heeft een nieuw gebouw nodig, want de locatie in de Pastorijstraat is verouderd en wordt afgebroken. Ook de Koninklijke Harmonie Broederkring heeft nood aan een nieuwe omgeving. Een oplossing is belangrijk, want vrije tijd en cultuur staan hoog op de agenda van het gemeentebestuur. Daarom slaan we 3 vliegen in 1 klap. Er komt een nieuwbouw. Die bestaat uit 3 kleuterklassen en gemeenschapszalen voor de Harmonie en parochie. Daarnaast renoveren we ook het bestaande gebouw, zodat het moderner en energiezuiniger wordt. Het is een van de grote investeringsprojecten van de gemeente, met eigen middelen en subsidies. 

Verenigingslokalen Hortelstraat in Lillo

Het Ontmoetingscentrum Lillo (OCL), hondenclub ‘De Kriekel’, jeugdclub ‘Jezabel’ en de KSA brengen veel mensen samen. Ze zijn erg belangrijk voor het sociale leven in onze gemeente. Het probleem: de bestaande ontmoetingsgebouwen zijn verouderd. De verenigingen hebben nieuwe lokalen nodig voor hun activiteiten. We werken samen met hen en de buurtbewoners aan een scenario waarbij het huidige recreatiegebied blijft behouden voor de jeugdverenigingen en ‘De Kriekel’. De kerk van Lillo en het gebied daarrond wordt op termijn een ontmoetingsplaats voor het lokale verenigingsleven. Het participatietraject is onlangs opgestart. Lillo wordt een bruisende plaats die een sociale voortrekkersrol speelt in Houthalen-Helchteren. 

SamenLeven_Kerk_Lillo_Verenigingslokalen_Houthalen-Helchteren

Coronacrisis en het Sociaal
Respons Team

SamenLeven_Sociaal_Respons_Houthalen-Helchteren

Tijdens de coronacrisis legden de lockdowns het sociale leven zo goed als stil. De problemen verdwenen natuurlijk niet. We moesten snel handelen om toch genoeg steun te bieden aan kwetsbare groepen. Omdat de sociale werkers ook in lockdown zaten, stelden we het Sociaal Respons Team samen. Het team bestaat uit een aantal sociaal werkers die ondanks de lockdown toch in contact kwamen met de kwetsbare groepen. Het Sociaal Respons Team ving signalen uit de wijken op en ging ermee aan de slag. De inzichten van het Sociaal Respons Team bieden ons de mogelijkheid om bij toekomstige crisissen beter gewapend te zijn.  

Projecten voor kansarme gezinnen

Het leven wordt steeds duurder en dat merken we in onze portefeuille. Als gemeentebestuur hebben we een paar projecten lopen die gezinnen in moeilijkheden nu en in de toekomst helpen om ondanks hun moeilijke situatie een fijn leven te leiden. Hier stellen we er 2 voor: 

Pamperbank

We hebben in Houthalen-Helchteren een pamperbank. Iedereen kan luiers doneren en zelf kopen we ook pampers aan om de voorraad aan te vullen. 1 keer per maand mogen ouders een pamperpakketje afhalen.

Verjaardagsdozen

Voor elk kwetsbaar kind tussen 6 en 12 jaar voorzien we een verjaardagsdoos, in samenwerking met vzw ’t Kietelt. Daarin zitten een cadeau, versiering, ingrediënten voor een taart en traktaties voor de klasgenoten.

Fietsbieb

De fiets speelt een grote rol in onze toekomst. Helaas is een fiets kopen niet voor iedereen evident, voor sommige gezinnen is het een grote hap uit het budget. Daar hebben we een oplossing voor. Bij de Fietsbieb in Meulenberg kan je voor 20 euro per jaar (plus 20 euro waarborg) een jaar lang een kinderfiets gebruiken. De Fietsbieb maakt deel uit van de Kindcampus op de site Berkenveld. Als je zelf een kinderfiets schenkt, kan jouw kind zelfs gratis een andere fiets gebruiken. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat alle fietsen tiptop in orde zijn om zeker te zijn dat alle kinderen veilig kunnen fietsen door onze mooie gemeente.