houthalenhelchterenmorgen

IN DE STEIGERS

BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Houthalen-Helchteren staat de komende jaren in de steigers. Het uitzicht van Houthalen-Helchteren verandert op verschillende plaatsen. Er is natuurlijk het positieve effect van de Noord-Zuid waardoor alles er groener en ruimer zal uitzien. Maar er is meer.  

In onze gemeente van de toekomst zullen meerdere bouwprojecten gerealiseerd worden en verschillende vormen van wonen gepromoot worden. Op die manier willen wij Houthalen-Helchteren nog aantrekkelijker maken, zowel op het gebied van wonen als het uitzicht van de gemeente. 

Wie is de doelgroep?

Iedereen. Iedereen verdient het namelijk om een mooie thuis te hebben. In Houthalen-Helchteren zijn er wat dat betreft verschillende mogelijkheden. Voor singles, voor gezinnen, voor jongeren, voor ouderen, voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben,… Zeker in uitdagende tijden zoals nu is het van groot belang dat iedereen betaalbaar kan wonen.  

Wat doen we met onze geschiedenis?

Houthalen-Helchteren wil haar geschiedenis niet uit het oog verliezen. Daarom gaat er ook aandacht naar het onderhoud van erfgoed in onze gemeente. Ons mijnverleden staat daarbij centraal. Een aantal belangrijke gebouwen wordt onder handen genomen. 

Handhaving van bouwregels

In Houthalen-Helchteren verdient iedereen de kans om in de woning van hun dromen te wonen. Daar zijn wel spelregels aan gebonden, die onze leefruimte op een slimme manier inrichten. We houden rekening met persoonlijke en gemeenschappelijke belangen. We doen veel controles op omgevingsvergunningen. Zo proberen we te voorkomen dat mensen bouwmisdrijven begaan. We willen strafrechtelijke dossiers vermijden. Daarom zetten we ook in op preventie en bewustmaking bij onze inwoners. We maken bijvoorbeeld filmpjes die laten zien wat wel en niet kan bij de bouw en verbouwing van een huis. Sinds 2020 maken we ook gebruik van een handhavingsplan, via Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) met de stad Genk. In dat plan staan overtredingscategorieën beschreven. Een sanctie bij een bouwovertreding wordt bepaald door de categorie van overtreding. Deze aanpak is uniek in Vlaanderen 

Zorgwonen

Zorgwonen is een fenomeen dat de laatste jaren steeds belangrijker is. Zorgwonen heeft als bedoeling om hulpbehoevenden op te vangen in jouw eigen huis, of in het huis van de persoon die zorg nodig heeft. Meestal gaat het om familie, maar dat hoeft niet. Op die manier kan je als zorgverlener snel hulp bieden aan iemand die je graag ziet. Tegelijkertijd heb je wel nog steeds jouw privacy. In Houthalen-Helchteren hebben we een kader waarin dat zorgwonen mogelijk is. Op die manier kan iedereen zorg op maat ontvangen, of dat nu in een woonzorgcentrum of in een zorgwoning is.

Eigen bouwprojecten: Bellefleurs

Wonen en werken. In het Houthalen-Helchteren van de toekomst gaan ze hand in hand. In de schaduw van de schachtbokken komt Bellefleurs tot leven. Dit bouwproject telt 3 delen:  

De groene woonwijk Botanica

Bestaat uit 110 moderne appartementen, die te koop en te huur aangeboden worden. Je kan ook gebruik maken van de hamsterhuurformule. Daarbij kan je eerst een appartement huren en die huurprijs later aftrekken als je het appartement wilt kopen.

Sociale huisvesting

Bestaat uit 40 bouweenheden voor mensen die nood hebben aan een sociale woning. Wordt gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappijen Kempisch Tehuis en Vooruitzien.

Greenville Campus

Een bedrijventerrein dat focust op ondernemingen die bezig zijn met duurzame en ecologische technologie. De oppervlakte bedraagt 10 000 m2

Met energiezuinige woningen en kantoren in het Mijnpark zet Houthalen-Helchteren de volgende stap naar een klimaatneutrale toekomst.  

Sociale woningbouw: Kempisch Tehuis

InDeSteigers_Sociale_woningen_KempischTehuis_Houthalen-Helchteren

Om iedereen een thuis te kunnen bezorgen in Houthalen-Helchteren zijn sociale woningen van groot belang. Verschillende sociale woningprojecten van Kempisch Tehuis staan de komende jaren op de planning. Op deze locaties zijn we de komende jaren bezig met sociale woningbouw:  

  • In Helchteren bouwen we op Muveld.  
  • In Houthalen-Centrum hoort sociale huisvesting bij het project Bellefleurs. Verder komen er ook sociale woningen in de wijk De Standaard. 
  • In Lillo hangt de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk samen met een masterplan rond de zone aan de kerk.  
  • Aan de Palmenstraat in Houthalen-Oost. 
  • De site rond de Sijsjes wordt ook onderzocht.  

We verdelen het nieuwe aanbod van sociale woningen over de verschillende deelkernen van onze gemeente. Zo ontstaat er een evenwicht. We beseffen dat er een groot sociale woningaanbod is. Toch is dat nodig om genoeg betaalbare huisvesting te kunnen bieden in Houthalen-Helchteren. Dat zal zeker het geval zijn als mensen langs de Grote Baan hun huis moeten verlaten in het kader van de Noord-Zuid.  

Erfgoed: schachtbokken en drukkerijgebouw Mijnpark

Hoewel alle mijnnijverheid in 1992 definitief werd stopgezet, bepaalt de steenkoolmijn nog steeds het uitzicht van onze gemeente. De rijke diversiteit in onze gemeente hebben we te danken aan de mijnen. De 2 schachtbokken die boven Houthalen-Helchteren uittorenen, vormen een belangrijke blik op het verleden. Met hun 71 meter zijn ze ook nog eens de hoogste schachttorens van West-Europa. We mogen ze dus niet verloren laten gaan. Daarom krijgen de schachtbokken in de nabije toekomst een renovatie zodat ze in ere hersteld worden. Het restauratieproject kadert bovendien in de vernieuwing van de voormalige mijnsite en het Mijnpark. De schachtbokken geven samen met het NAC, Greenville en Bellefleurs deze locatie glans.  

Ook het drukkerijgebouw naast de schachtbokken is voor Houthalen-Helchteren belangrijk in de toekomst. Het gemeentebestuur wil samen met Toerisme Vlaanderen het gebouw opwaarderen. We plannen om hier oude drukmachines te plaatsen. Dit drukkerijgebouwtje wordt een creatieve box die een link vormt tussen verleden, heden en toekomst. Zowel recreatief, educatief als op cultureel vlak willen we dit gebouw een plaats geven in het geheel van het Mijnpark. Alle inwoners en bezoekers van Houthalen-Helchteren kunnen daarvan genieten, fysiek en online.   

InDeSteigers_Schachtbokken_Houthalen-Helchteren
InDeSteigers_Drukkerijgebouw_Houthalen-Helchteren