houthalenhelchterenmorgen

ALLEMAAL SAMEN

INWONERS EN GEMEENTEBESTUUR, EEN ONMISBARE SAMENWERKING

Zonder de hulp van inwoners staat een gemeentebestuur niet sterk. We staan voor een spannende periode waarin er meer projecten dan ooit op de planning staan. Deze projecten kunnen nooit tot stand komen zonder jullie hulp. De gemeente Houthalen-Helchteren kan alle ideeën en meningen hard gebruiken. Nu en in de toekomst. 

Waarom hebben wij jullie hulp nodig?

Omdat jij als inwoner van onze gemeente een goed beeld hebt van wat Houthalen-Helchteren nodig heeft. Voor veel projecten vindt er participatie plaats. Deze participatie betekent een schat van informatie. Welke straten moeten verkeersveiliger gemaakt worden? Waar is er meer groen nodig in de gemeente? Het is informatie die onmisbaar is voor een gemeentebestuur en die jij kan geven. 

Waarom is constante communicatie belangrijk?

Ook voor de dagelijkse gang van zaken is jouw inspraak heel belangrijk. Voor ons is het essentieel dat iedere inwoner van Houthalen-Helchteren zich goed voelt in de gemeente. Elke vorm van communicatie richting het gemeentebestuur, over welk onderwerp dan ook, is meer dan welkom. Op die manier dragen we ALLEMAAL SAMEN bij aan een betere toekomst.  

Heraanleg
Koolmijnlaan-Souwstraat

De heraanleg van de Koolmijnlaan en de aansluitende Souwstraat maakt beide straten leefbaarder, groener en veiliger. Het leven van de mensen die naast de straten wonen wordt positief beïnvloed. Tegelijkertijd is het een ingrijpende verandering, want de werken zorgen voor hinder. Daarom is het van groot belang dat alle inwoners van Houthalen-Helchteren die dat willen hun mening kunnen geven. Het gemeentebestuur is met hulp van de Universiteit Hasselt gaan praten met buurtbewoners van de Koolmijnlaan en Souwstraat. Ook handelaars mochten uitgebreid hun mening geven. 

Ondanks de pandemie hebben de omwonenden en handelaars via interviews, workshops en buurttafels hun mening gegeven over de Koolmijnlaan en Souwstraat van de toekomst. Op basis van deze meningen en ideeën zijn de plannen uitgetekend. Deze plannen worden de komende jaren uitgevoerd. De Koolmijnlaan wordt een bruisende, groene omgeving waar de fietser en voetganger centraal staat. Door haar nieuwe positie tegenover de Noord-Zuid wordt de Souwstraat dan weer een woonerf waar alleen plaatselijk verkeer welkom is. De focus ligt op verkeersveiligheid, vergroening, minder overstromingen en meer sociale binding van de buurt.  

Groene Long Meulenberg

Geen wijk zo levendig en divers als Meulenberg. Het rijke mijnverleden is er nog altijd aanwezig en dat verbindt mensen. Meulenberg heeft de afgelopen jaren soms problemen gekend, maar samen lossen we deze problemen op en denken we na over de toekomst. Buurtbewoners, verenigingen, Universiteit Hasselt en gemeentebestuur komen regelmatig samen. Tijdens zogenaamde buurtateliers spreken we over diverse onderwerpen. 1 ding is duidelijk: mensen in Meulenberg willen elkaar kunnen ontmoeten in een fijne, groene en veilige omgeving.  

Er zijn 3 verschillende buurtateliers: ‘Samen Ontmoeten’, ‘Samen Vertragen’ en ‘Samen Vergroenen’. Tijdens ‘Samen Ontmoeten’ denken we onder andere na over veilige ontmoetingsplaatsen voor jongeren en vrouwen. Zij gaven aan dat ze daar nood aan hebben. ‘Samen Vertragen’ wilt een veiligere publieke ruimte creëren voor fietsers en voetgangers. ‘Samen Vergroenen’ gaat over de verbinding van de afzonderlijke stukken groen tot een mooi geheel. Zo bouwen de inwoners van Meulenberg samen met de gemeente mee aan een wijk waar ze fier op kunnen zijn.

Speelpleinen 

Veilig kunnen spelen op een plaats dichtbij huis draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Ouders willen hun kinderen laten spelen op een fijne plaats in de buurt waar ze ook een oogje in het zeil kunnen houden. Daarom lopen er een aantal trajecten waarbij ouders inspraak hebben over de ligging en uitzicht van speelpleinen. Het gemeentebestuur is momenteel bezig met speelpleintjes in Laak, Houthalen-Oost en Meulenberg. In Helchteren zijn er al 2 speelpleinen aangelegd. Kinderen krijgen eerst zelf de kans om aan te geven wat een leuke speeltuin volgens hen nodig heeft. Daarnaast hebben de ouders van kinderen in de buurt ook een belangrijke stem. Zij willen dat hun dochters en zonen op een fijne en veilige manier al spelend kunnen leren.  

Kinderen, ouders en mensen uit het onderwijs werken samen met het gemeentebestuur om speeltuinen in te richten waar kinderen hun fantasie en creativiteit de vrije loop kunnen laten. Ze denken daarbij bijvoorbeeld na over het behoud van bomen als speelelement. Op die manier realiseren we allemaal samen inclusieve speelpleintjes waar ook kinderen met een beperking terecht kunnen en waar de natuur zoveel mogelijk behouden blijft.

Masterplan Lindepark

Masterplan_Lindepark_Participatie_Houthalen-Helchteren

In 2017 startte ‘Zuurstof voor Houthalen-Oost’, een participatietraject waarbij verenigingen en scholen werden betrokken om na te denken over de leefbaarheid van het centrumgebied rond het Lindeplein. Op basis van gesprekken met alle partijen kwamen er 4 belangrijke onderdelen naar voren, een klavertjevier.

Het Masterplan Lindepark bevat een reeks projecten die tegen 2030 ontwikkeld worden. Een centraal gelegen groenpark, een verkeersluw Lindeplein en nieuwe sport- en ontmoetings- infrastructuur zijn de blikvangers. De gesprekken met de buurt blijven intussen verder lopen. 

Mobiliteit en verkeerscirculatie

Veiliger verkeer, minder chaos en minder wildparkeren zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Open ruimte, speelruimte en groen

Houthalen-Oost is volgens de betrokken partijen omringd door groen, maar het heeft zelf geen groen karakter. Daar moet Iets aan gedaan worden.

Dienstverlening en lokale economie

Er moeten voorzieningen zijn op maat van zowel jongeren als ouderen. Lokale handelaars willen meer ondersteund worden. Ook de verbindingen naar het centrum van Houthalen-Oost moeten beter, zodat meer mensen de weg vinden naar dat centrum.

Sporthal en ontmoetingscentrum

De sporthal en het ontmoetingscentrum willen de buurtbewoners graag opsplitsen in twee aparte gebouwen, gekoppeld aan ouderen- voorzieningen en innovatieve woonvormen.