houthalenhelchterenmorgen

ONDERWEG NAAR MORGEN

Noord-Zuid, zoveel meer dan een weg

Na meer dan 40 jaar wachten komt er een Noord-Zuidverbinding. Twee tunnels zorgen ervoor dat het doorgaand verkeer vlotter door Houthalen-Helchteren stroomt. Maar de Noord-Zuid is meer dan de tunnels alleen. Het geeft de kans om anders naar onze gemeente te kijken.  

Hoe zal het leven in Houthalen-Helchteren eruit zien?

Het uitzicht van onze gemeente transformeert. Dat geeft zuurstof. De fiets nemen of wandelen wordt in het nieuwe Houthalen-Helchteren een evidente keuze. Houthalen-Helchteren wordt nog meer een geheel. Bovendien wordt het een groen geheel van pleinen en perken. Omdat het grootste deel van het verkeer onder de dorpskernen van Houthalen en Helchteren loopt, ontstaat er ruimte voor groene pleinen die ervoor zorgen dat onze gemeente zich nog meer in de kijker kan zetten als groene gemeente. 

WAT ZIJN DE MOEILIJKHEDEN?

In 2030 zal onze gemeente er helemaal anders uitzien. Maar er zal veel gebeurd zijn. Sommige inwoners en handelaars hebben hun huis of zaak verlaten. Voor de rest van jullie zullen de werken aan de Noord-Zuid voor hinder zorgen. We doen er in samenwerking met de Vlaamse overheid alles aan om deze hinder te beperken. Vergeet vooral niet waarom we dit doen: de toekomst van Houthalen-Helchteren veiliger, gezonder en groener maken.

De fietser boven

De fietsbrug in Helchteren, het fietspad op bedrijventerrein Centrum-Zuid, de heraanleg van de fietspaden op de Grote Baan en de vrachtwagenverbinding op Centrum-Zuid. Het zijn 4 uitvoeringswinsten van de Noord-Zuid die focussen op veilige en comfortabele omstandigheden voor fietsers. En dat is nog maar het begin. Dankzij de ondertunneling van Houthalen-Helchteren komt de auto veel minder in het straatbeeld voor. Dat is heel goed nieuws voor fietsers. Houthalen-Helchteren wordt in de toekomst een van de meest fietsvriendelijke gemeentes van België. Dat biedt veel voordelen voor inwoners, want bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hoe aantrekkelijker de fiets wordt, hoe vaker de auto aan de kant blijft. Dat is goed voor het klimaat en het zorgt dat we met zijn allen meer propere lucht kunnen inademen. Investeren in fietsen betekent investeren in een gezonder Houthalen-Helchteren.  

Totale verbinding van Houthalen-Helchteren

De Noord-Zuid geeft de kans om anders na te denken over mobiliteit. De tunnels verlossen de Grote Baan van de grote verkeersdrukte. De muur van auto’s en vrachtwagens die oost-west in tweeën splitst valt weg. Pleinen, zoals het John Cuppensplein, worden doorgetrokken naar de andere kant van de Grote Baan. Alle kernen (Helchteren, Laak, Houthalen) worden via een netwerk van fiets-, wandel- en autoroutes met elkaar verbonden. Fietsers kunnen in alle rust gebruik maken van de Grote Baan, auto’s worden via alternatieve routes omgeleid. De trambus, die wel op de Grote Baan zal rijden, verbindt de verschillende kernen van onze gemeente. Dat zorgt voor de totale verbinding van Houthalen-Helchteren dankzij de Noord-Zuid.  

Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina

Op onze gemeentelijke Facebookpagina posten we regelmatig berichten met updates over wegenwerken en mogelijke verkeershinder. 
Volg daarom onze gemeentelijke facebookpagina om constant goed geïnformeerd te zijn over de werken aan Noord-Zuid. 

Segmenten rond de Grote Baan

Houthalen-Helchteren zal dus een heel ander uitzicht krijgen. Het geeft ons de kans om de gemeente te transformeren en dat zullen we samen met jullie doen. Concreet splitsen we Houthalen-Helchteren op in 8 delen die we segmenten noemen. We gaan samen met jullie onderzoeken hoe deze delen in de toekomst ingericht moeten worden om fijner te kunnen wonen, bewegen en leven. Dat doen we tijdens verschillende zogenaamde cocreatiemomenten, waar we verschillende meningen proberen samen te brengen tot een mooi geheel. De Werkvennootschap en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid nemen samen met de gemeente het initiatief voor deze momenten. 

Nieuwe functies van de Grote Baan

Momenteel is de belangrijkste functie van de Grote Baan mobiliteit. Duizenden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gebruiken de Grote Baan om door Houthalen-Helchteren te rijden. In de toekomst zullen ze dat via de tunnels doen. Dat geeft ons de kans om de Grote Baan nieuwe functies te geven:  

Mobiliteit

Dit blijft een belangrijke functie, maar wel helemaal anders dan nu. De Grote Baan wordt een autoluwe zone en een verbindingsas voor fietsers, wandelaars en de trambus. Voor fietsers vormt de Grote Baan een rechtstreekse en veilige verbinding tussen de verschillende kernen. Houthalen-Helchteren wordt zo een echte fietsgemeente. 

Ontwikkelen van handelscentra

De trambus zal op verschillende plaatsen stoppen in onze gemeente. Op deze locaties komen Hoppinpunten. Dat zijn knooppunten waar verschillende vormen van verkeer samenkomen. Het zijn interessante plaatsen voor handelaars omdat ze zo vlot bereikbaar zijn. Zo kunnen de handelscentra hun potentieel ten volle benutten.

Groen

We hebben zeer mooie natuurgebieden in Houthalen-Helchteren, zoals Wild-en wandelpark Molenheide en Kelchterhoef. Deze groene gebieden willen we doortrekken naar het centrum. Dankzij de Noord-Zuid kunnen we de Grote Baan inrichten als een groene parkstrip. Dat maakt het aangenaam om te wonen in onze gemeente en het is ook een toeristische troef.

Houthalen-Helchteren_Luchtfoto

Begeleiding bewoners en handelaars

De begeleiding van eigenaars, huurders en handelaars die hun woning of handelspand moeten verlaten is een prioriteit voor het gemeentebestuur. Vooral aan de oostzijde van de Grote Baan moeten heel wat mensen hun huis of handelspand achterlaten. Het is moeilijk om het huis of de handelszaak waarin je energie hebt gestoken te moeten verlaten. Daarom is het belangrijk dat iedereen die daar nood aan heeft geholpen wordt om een nieuwe plaats te vinden. Mensen die op zoek moeten naar een nieuwe woning kunnen een beroep doen op een individuele woonbegeleider. Deze begeleider zal samen met de getroffen gezinnen die moeten verhuizen op zoek gaan naar een gepaste woning. Deze begeleiding is maatwerk, iedere situatie is anders. Daarnaast is er ook een coördinator binnen Studio NZL die mensen de weg wijst naar toekomstige ontwikkelingsprojecten. Voor de handelaars en bedrijven wordt een apart begeleidingstraject opgestart.

Voor uitgebreide informatie kan je terecht op de website van Noord-Zuid Limburg