houthalenhelchterenmorgen

Ondanks de financiële tegenvallers van het afgelopen jaar is de begroting van de gemeente unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat levert een investeringsbudget van 42 miljoen euro op. Met dat geld wordt er in alle deelgemeenten van Houthalen-Helchteren geïnvesteerd.

Unaniem goedgekeurd

 De voorbije jaren stapelen de crisissen zich op. Corona, de oorlog in Oekraïne en hoge energieprijzen zorgen ervoor dat het leven steeds duurder wordt. Ook het gemeentebestuur moet het budget als een goede huisvader beheren. Ondanks de crisissen kan de gemeente een sluitende begroting voorleggen. Die begroting werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Het is belangrijk dat de personenbelastingen en de gemeentelijke opcentiemen daarvoor niet verhoogd moeten worden.

Dankzij de sluitende begroting heeft Houthalen-Helchteren een investeringsbudget van 42 miljoen euro voor de komende jaren. Daarmee investeren we in heel wat projecten in alle wijken.

Daarnaast kijken we met extra aandacht naar de Noord-Zuid. Dit jaar weten we hoe het project er precies zal uitzien.

 

Jeugd is de toekomst

Veel aandacht gaat naar onze jeugd en jeugdverenigingen. Want investeren in jeugd is investeren in de toekomst. Daarom gaat een deel van het budget naar speelpleinen. Het gemeentebestuur kan deze projecten realiseren dankzij uitgebreid overleg met ouders, buurtbewoners, scholen,…

  • In 2023: nieuw speelplein in Laak aan het kerkplein.
  • In 2024: bosrijk speelplein aan Merelstraat in Houthalen-Oost
  • In Meulenberg kan de jeugd zich binnenkort uitleven in een voetbalkooi.
  • In Helchteren zijn de voorbije jaren 2 speelpleinen aangelegd. In Houthalen-Oost is er ook al een voetbalkooi.

Naast speelpleinen zijn ook nieuwe jeugdgebouwen nodig. Daarbij gaat de gemeente modulair werken. Dat wilt zeggen dat er geen aparte zalen meer gebouwd worden voor verenigingen, jeugdbewegingen en andere organisaties. In plaats daarvan zal geïnvesteerd worden in gebouwen met meerdere functies die door verschillende verenigingen gebruikt kunnen worden en waarvan de functie later ook kan wijzigen. Volgende projecten kaderen in ons jeugdhuizenplan:

  • Meulenberg krijgt een nieuw jeugdhuis.
  • De KSA-lokalen in Lillo worden vernieuwd.
Speelplein Kunselveld

Noord-Zuid

2023 is een cruciaal jaar voor de Noord-Zuid. Een ding is zeker: Houthalen-Helchteren zal er helemaal anders uitzien over een aantal jaren. Dat zal tijdens de werken gepaard gaan met hinder, maar het biedt vooral heel veel kansen voor onze gemeente. Momenteel lopen dan ook heel veel participatiemomenten. De Noord-Zuid is een project van onze inwoners, voor alle inwoners. De begeleiding van gezinnen en handelaars die moeten verhuizen om het project te realiseren blijft dan ook onze grootste prioriteit. We organiseerden daarom ook twee wooninfomarkten. Deze inspanningen leverden al 70 overeenkomsten op.

 De veranderingen dankzij de Noord-Zuid zien we vandaag al. De fietspaden langs de Grote Baan en de beveiligde kruispunten zijn een stap vooruit. Binnenkort zullen ook de fietsbrug in Helchteren en de fietsverbinding op Centrum-Zuid klaar zijn. Later dit jaar starten ook de werken aan de vrachtwagenverbinding op Centrum-Zuid.

Fietsbrug - © De Werkvennootschap

 

Waar investeren we nog in de komende jaren?

– Kolenspoor: De komende jaren restaureren we het drukkerijgebouw, het pomphuis en de schachtbokken.

– Pastorie Helchteren: het pastoriegebouw in Helchteren wordt opgewaardeerd en krijgt nieuwe functies. De pastorie biedt een oplossing voor de fanfare van Helchteren en ook vzw De Pastorie kan het gebouw gebruiken voor activiteiten. Op die manier herstellen we een belangrijk stuk erfgoed voor onze gemeente en creëren we opnieuw een gebouw met kansen voor Helchteren.

– Centrumontwikkeling Houthalen: Het John Cuppensplein wordt vernieuwd en er wordt een Hoppinpunt aangelegd, het landschapspark aan de Pastorij wordt omgevormd tot een wandelpark en de plannen voor de heraanleg van de Rode Kruislaan/Vredelaan worden opgesteld.

– Lindepark Houthalen-Oost: er worden verdere initiatieven verwacht rond een nieuw sportpark.